Veelgestelde vragen

Wat moet ik doen in het geval van een geschil met een vakman?

Bouwmatch.be is niet verantwoordelijk voor eventuele geschillen tussen beide partijen. Wij adviseren jou contact op te nemen met de vakman om onderling tot een oplossing te komen. De vakman moet uiteraard de gelegenheid krijgen om eventuele fouten of gebreken te herstellen. Wanneer je er echter niet uitkomt, adviseren wij jou de vakman een aangetekende brief te sturen waarin je het geschil duidelijk uiteenzet. Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven, kan het in uiterste gevallen aangewezen zijn een juridische procedure te starten.


ga naar het F.A.Q. overzicht